Om ph.d.-skolen – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Ph.d. > Ph.d.-skolen

Om ph.d.-skolen på Det Humanistiske Fakultet

I samarbejde med vores institutter tilbyder vi internationale forskeruddannelser på højt niveau til vores lovende juniorforskere. Uddannelsen dækker en bred vifte af forskningsfelter inden for humaniora. Ph.d.-skolen har samarbejde med fremragende forskningsmiljøer inden for mange forskelligartede videnskabelige og akademiske felter, både nationalt og internationalt. Desuden samarbejder vi med eksterne parter fra det private erhvervsliv, offentlige virksomheder og organisationer.

Kravene til at blive indskrevet ved ph.d.-skolen er høje. Skolen værner om det akademiske niveau, hvorfor ansøgninger om indskrivning vil blive grundigt vurderet.  Er man nået gennem nåleøjet har man, som ph.d.-studerende, adgang til omfattende ressourcer. Ph.d.-skolen tilbyder vejledning fra fremragende forskere, et stort udbud af ph.d.-kurser med erfarne nationale og internationale undervisere, samt gode muligheder for ph.d.-studerende, der gerne vil på udlandsophold og samarbejde med internationale forskningsmiljøer. Hvert enkelt ph.d.-forløb blive fulgt nøje og ph.d.-skolen har særdeles gode resultater med hensyn til gennemførselstid.

Ph.d.er, som har opnået deres grad ved ph.d.-skolen, har en særdeles god beskæftigelsesrate og er ansat i stillinger spredt over jobmarkedet. Mange er ansat i uddannelsessektoren, men ansættelser i andre sektorer er også udbredt. Vores færdiguddannede ph.d.er har således arbejde inden for den offentlige administration, i arkiver, på biblioteker og museer, og så arbejder de i den private sektor, i ngo’er og inden for de kulturelle institutioner. Som højttrænede specialister, der er i stand til at løse komplekse problemstillinger og gennemføre længerevarende projekter, er vores ph.d.er værdsatte, uanset hvor de vælger at bevæge sig hen efter endt uddannelse.

Dr.phil. Sune Auken


Ledelse

Ph.d.-skolen ledes af lektor Sune Auken, der som ph.d.-skoleleder er ansvarlig for ph.d.-uddannelsen. Han understøttes af ph.d.-udvalget, hvor det videnskabelige personale og de ph.d.-studerende er ligeligt repræsenteret og af ph.d.-koordinatorerne.