Hvordan får du en ph.d.

Du skal søge ph.d.-skolen om indskrivning, men eftersom ph.d.-uddannelsen i Danmark er en betalingsuddannelse er det vigtigt, at du får finansieret din ph.d.-uddannelse via et ph.d.-stipendium, så du kan blive ansat som ph.d.-stipendiat og arbejde på dit projekt.
Læs om, hvad det vil sige at være ansat som ph.d.-stipendiat.

Når du søger en stilling som ph.d.-stipendiat ved Det Humanistiske Fakultet på baggrund af et opslag, så søger du automatisk også ph.d.-skolen om indskrivning, da indskrivnings- og ansættelsesprocessen foregår sideløbende.

Hvis du har fået tildelt en ekstern bevilling, så kan du løbende søge om indskrivning som ph.d.-studerende ved Det Humanistiske Fakultet. Det kræver, at du kan dokumentere at have en bevilling, som dækker studieomkostninger og løn/forsørgelse i 3 år. Kravene er opstillet for at sikre, at du som ph.d.-studerende kan gennemføre et fuldtidsstudium, og for at sikre, at fakultetet lever op til ph.d.-bekendtgørelsen ved at tilbyde en ph.d.-uddannelse, hvor de ph.d.-studerende bliver færdige til tiden.
Læs om ansættelse med en ekstern bevilling.

Hvordan får du finansieret din ph.d.

Der er flere muligheder for at finansiere uddannelsesforløbet. Du kan fx søge et af fakultetets ph.d.-stipendier eller lave Erhvervs-ph.d.
Læs mere om stipendietyperne.

Stipendieopslag

Her kan du se de aktuelle stipendieopslag ved Det Humanistiske Fakultet. Stipendieopslagene er stillingsopslag, som du kan søge for at blive ansat som ph.d.-stipendiat ved fakultetet.
Se stipendieopslagene.

Adgangskrav og krav til ansøgningen

Søger du indskrivning på ph.d.-uddannelsen ved Det Humanistiske Fakultet, skal du have en kandidateksamen, magisterkonferens eller anden eksamen på tilsvarende niveau (mindst 120 ECTS).
Læs mere om adgangskravene, og se krav til selve ansøgningen.

Ansøgningsprocedure

Til ansøgningen skal du lave en detaljeret projektbeskrivelse, og der er en række ting, det er vigtigt at huske i ansøgningsforløbet.
Læs om ansøgningsproceduren.