Adgangskrav og krav til ansøgning – Københavns Universitet

Ph.d. > Bliv ph.d. > Hvordan får du en ph.d. > Adgangskrav og krav ti...

Adgangskrav og krav til ansøgning

Det Humanistiske Fakultet modtager hvert år omkring 700 ansøgninger fra ind- og udland - og optager omtrent 50. For at garantere kvaliteten af ph.d.-uddannelsen og sikre, at det er kandidater med det stærkeste potentiale, der optages, er adgangskravene meget høje. Vi opfordrer derfor til, at potentielle ansøgere læser kravene og anbefalingerne til udformning af ansøgningen grundigt igennem, før ansøgningen indsendes. Det er også en god ide, at du orienterer dig på det relevante institut for at se, om dit projekt kan finde indpas i forskningsmiljøet der.

Der er dels nogle krav til din uddannelsesbaggrund og dels nogle krav til selve ansøgningen, så når du søger om indskrivning, skal du være opmærksom på følgende:

Adgangskrav

For at blive indskrevet skal du have en kandidateksamen, magisterkonferens eller anden eksamen på tilsvarende niveau på mindst 120 ECTS. 

Søger du et stipendium på bagrund af et opslag, så skal du skal have afleveret dit speciale inden ansøgningsfristen for udløb (såfremt specialet udgør en del af kandidatuddannelsen), og kandidatgraden skal være relevant i forhold til det opslåede stipendium.

Har du en udenlandsk kandidatgrad, så vil ph.d.-skolen i forbindelse med din ansøgning sørge for at få kandidatgraden vurderet hos Styrelsen for International Uddannelse, og det er her, det afgøres, om din kandidatgrad svarer til 120 ECTS. Hvis den ikke svarer til 120 ECTS, fx hvis du har en 1-årig masteruddannelse, så vurderer ph.d.-udvalget om dine realkompetencer svarer til de manglende ECTS.
Læs mere om anerkendelse af udenlandske kvalifikationer.
Læs mere i ph.d.-skolens regelhåndbog.

Sprogkundskaber

Ansøgere skal beherske engelsk på højt niveau og skal kunne tale og skrive akademisk engelsk flydende. Ph.d.-administrationen kan anmode ansøgere om at dokumentere deres engelskfærdigheder på ethvert tidspunkt i rekrutteringsprocessen, hvis det skønnes nødvendigt.

Ansøgningskrav

Her følger de generelle krav til ansøgningen, men vær opmærksom på, at søger du et stillingsopslag om et stipendium, så kan der være yderligere dokumentationskrav til ansøgningen og projektbeskrivelsen i opslaget.

Derudover skal det elektroniske ansøgningssystem PeopleXS benyttes, når du søger på baggrund af et opslag, og ansøgninger sendt pr. brev eller e-mail vil blive afvist.

Dokumentation

Følgende dokumenter skal vedlægges din ansøgning:

Som ansøger kan du desuden øge dine chancer ved at dokumentere følgende i dit CV:

 • fremragende akademiske resultater
 • peer-reviewed publikationer
 • anden relevant erfaring i forbindelse med det foreslåede forskningsprojekt, fx erhvervserfaring
 • erfaring med konferenceplanlægning og/eller andre forskningsaktiviteter
 • relevant kontakt med forskere eller universiteter, der specialiserer sig i dit område
 • forbindelse til en relevant forskningsenhed med henblik på ophold i udlandet
   

Du skal ikke vedlægge anbefalinger, da disse ignoreres.

Sprog i ansøgningen og oversættelse af dokumenter 

Du kan indsende din ansøgning på følgende sprog: dansk, engelsk, norsk eller svensk.

I tilfælde af, at du har en grad fra et udenlandsk universitet, så skal dit kandidatbevis og/eller dine eksamensudskrifter oversættes til et af følgende sprog: dansk, engelsk, tysk, fransk, spansk, norsk eller svensk. Oversættelse skal udføres eller godkendes af:

 • En dansk statsautoriseret oversætter eller tolk
 • Ambassade eller konsulat i det land, hvor originaldokumentet blev udstedt eller hvor oversættelsen blev lavet
 • En dansk ambassade/konsulat