Adgangskrav og krav til ansøgning

Det Humanistiske Fakultet modtager hvert år omkring 700 ansøgninger fra ind- og udland - og optager omtrent 50. For at garantere kvaliteten af ph.d.-uddannelsen og sikre, at det er kandidater med det stærkeste potentiale, der optages, er adgangskravene meget høje. Vi opfordrer derfor til, at potentielle ansøgere læser kravene og anbefalingerne til udformning af ansøgningen grundigt igennem, før ansøgningen indsendes. Det er også en god ide, at du orienterer dig på det relevante institut for at se, om dit projekt kan finde indpas i forskningsmiljøet der.

Der er dels nogle krav til din uddannelsesbaggrund og dels nogle krav til selve ansøgningen, så når du søger om indskrivning, skal du være opmærksom på følgende: