Stipendietyper – Københavns Universitet

Stipendietyper til ph.d.-uddannelsen

Ph.d.-uddannelsen er ikke SU-berettiget, så du skal søge om et stipendium, der dækker udgifter til uddannelsen og løn. Uanset din finansieringsform så er du indskrivningsmæssigt ligestillet med fakultetets øvrige ph.d.-studerende. Ved ekstern ansættelse vil der dog blive udarbejdet en individuel samarbejdsaftale med ansættelsesstedet, instituttet og ph.d.-skolen.

Stipendier opslået af fakultetet

Det Humanistiske Fakultet opslår årligt forskellige typer af stipendier. Det kan være meget specifikke opslag eller åbne opslag. Stipendierne er enten finansieret af eksterne forskningsbevillinger eller fakultetets egne midler. Ansøgningsfrister vil fremgå af opslagene.

Se stipendieopslagene.

Ekstern finansiering

Indskrivning med ekstern finansiering vil sige, at du ikke søger på baggrund af et stipendieopslag ved Det Humanistiske Fakultet, men derimod finder midler andetsteds til at dække både indskrivningsgebyret til dækning af vejledning, bedømmelse og andre projektudgifter herunder eventuelle rejsepenge samt midler til din løn, så du kan forsørge dig selv i de 36 måneder, forskeruddannelsen er normeret til.

Dette kan gøres ved at søge fiansiering hos enten private fonde eller offentlige virkemidler som f.eks. ErhvervsPhD-ordningen ved Innovationsfonden.  

Du skal selv sørge for at afsøge mulighederne for eksterne virkemidler, men hvis du finder et relevant virkemiddel og har udarbejdet et udkast til en ansøgning, så kan du kontakte ph.d.-skolen og få vejledning til, hvordan og hvorledes du skal forholde dig til den konkrete ansøgningsprocedure og formalia.

Ekstern finansiering indebærer ikke nødvendigvis ansættelse på Københavns Universitet, da du kan være ansat eksternt i en privat eller offentlig virksomhed og i så fald vil der skulle udarbejdes en samarbejdsaftale.

Det er muligt løbende at søge om indskrivning som ph.d.-studerende, hvis du har fået tilsagn om ekstern finansiering af dit ph.d.-projekt. 
Læs mere.

ErhvervsPhD

ErhvervsPhD-Uddannelsen foregår som et partnerskab mellem fakultetet, en eller flere virksomheder og den ph.d.-studerende. Virksomheden er dermed vært for dit ph.d.-projekt og dækker en del af stipendieudgiften, mens resten finansieres af Innovationsfonden. Husk at få en forhåndsgodkendelse fra ph.d.-skolen, inden du søger.
Læs mere på Innovationsfondens hjemmeside.

Ph.d.-projekt som del af seniorforskerprojekt

Seniorforskere kan integrere ph.d.-projekter i deres seniorforskerprojekter og søge om midler til et eller flere ph.d.-studieforløb ved fx Det Frie Forskningsråd eller private fonde. For at blive en del af en kollektiv forskningsprojekt og derved opnå finansiering skal du tale direkte med en seniorforsker om dit projekt og dine kvalifikationer. 

Selvfinansiering

Ved selvfinansiering betales studieafgiften på i alt DKK 216.000 af den ph.d.-studerende. Ph.d.-skolen indskriver meget få selvfinansierede ph.d.-studerende om året, da ph.d.-uddannelsen er et fuldtidsstudie. I forbindelse med en ansøgning er det vigtigt, at du kan dokumentere, at du har finansiering til tre års fuldtidsstudie.

Hvis du vil søge om indskrivning som selvfinansieret (privatist), skal du kontakte ph.d.-administration. 

Indlevering uden forudgående indskrivning

Det er også muligt mod betaling for bedømmelsen at aflevere en ph.d.-afhandling uden forudgående studium.

Se ph.d.-bekendtgørelsens § 15, stk. 2
Se ph.d.-skolens retningslinjer for indlevering efter §15, stk.2.

Du er velkommen til at kontakte Ph.d.-skolen, hvis du har yderligere spørgsmål om finansieringen af din ph.d.-uddannelse.