Stipendietyper til ph.d.-uddannelsen

Ph.d.-uddannelsen er ikke SU-berettiget, så du skal søge om et stipendium, der dækker udgifter til uddannelsen og løn. Uanset din finansieringsform så er du indskrivningsmæssigt ligestillet med fakultetets øvrige ph.d.-studerende. Ved ekstern ansættelse vil der dog blive udarbejdet en individuel samarbejdsaftale med ansættelsesstedet, instituttet og ph.d.-skolen.