Stipendietyper til ph.d.-uddannelsen

Uanset din finansieringsform så er du indskrivningsmæssigt ligestillet med fakultetets øvrige ph.d.-studerende.