Ekstern finansiering

Ekstern finansiering vil sige, at du ikke søger på baggrund af et stipendieopslag ved Det Humanistiske Fakultet, men derimod finder midler andetsteds til at dække både indskrivningsgebyret til dækning af vejledning, bedømmelse og andre projektudgifter, lønmidler/forsørgelse i de 36 måneder, forskeruddannelsen er normeret til, og eventuelle rejsepenge.

Dette kan gøres ved at søge forskellige virkemidler som private fonde eller offentlige virkemidler som f.eks. ErhvervsPhD-ordningen ved Innovationsfonden.  

Du skal selv sørge for at afsøge mulighederne for eksterne virkemidler, men hvis du finder et relevant virkemiddel og har udarbejdet et udkast til en ansøgning, så kan du kontakte ph.d.-skolen og få vejledning til, hvordan og hvorledes du skal forholde sig til den konkrete ansøgningsprocedure og formalia.