Stipendieopslag

Et stipedieopslag er et stillingsopslag som betyder, at du kan søge om økonomisk støtte til din ph.d.-uddannelse. Du kan kun søge et stipendium dvs. en stilling som ph.d.-stipendiat, hvis du opfylder kravene i det pågældende stillingsopslag.

Bliver du tildelt et stipendium, bliver du indskrevet som ph.d.-studerende, ansat på fakultet med arbejdsted på det relevante institut og modtager løn under din ph.d.-uddannelse.

Projektbeskrivelse

Det er vigtigt, at du vedlægger en udførlig projektbeskrivelse i forbindelse med din ansøgning. De specifikke krav til projektbeskrivelsen står i opslaget, men ph.d.-skolen har også udarbejdet en generel vejledning til projektbeskrivelsens indhold og udformning.

Se vejledningen til projektbeskrivelse.

Aktuelle opslag

Ph.d-stipendier ved Det Humanistiske Fakultet

Ph.d.-skolen ved Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet indkalder ansøgninger til ni ph.d.- stipendier i alt ved følgende institutter:

  • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (2 stipendier)
  • Institut for Kommunikation (3 stipendier)
  • Saxo-Instituttet (2 stipendier)
  • Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (2 stipendier)

De ansøgte ph.d.-projekter skal være relateret til og kunne indgå i et forskningsfagligt område på et af de nævnte institutter. 

Stipendierne er med ansættelse pr. 1. september 2020 for en studieperiode på indtil tre år.

Ansøgningsfrist: 25. februar 2020 kl. 23.59 CET.

Se hele opslaget på KU's jobportal.