10. januar 2019

2 ph.d-stipendier ved Saxo-Instituttet

Saxo-Instituttet, Det humanistiske Fakultet, Københavns Universitet indkalder ansøgninger til to 3-årige ph.d.-stipendier med ansættelse pr. 1. september 2019 eller senere.  
 
Saxo-Instituttet omfatter uddannelses- og forskningsaktiviteter inden for fagområderne Arkæologi, Etnologi, Græsk & Latin samt Historie.  
 
Yderligere information om instituttets forskningsprofil og ph.d-program kan fås hos ph.d-koordinator Niklas Olsen, nolsen@hum.ku.dk   
 
I bedømmelsen af ansøgers kvalifikationer til stipendierne indgår såvel ansøgers uddannelse som faglige forudsætninger i øvrigt, så som eksamenskvotient, specialekarakter, publicerede arbejder og/eller andre akademiske aktiviteter i henhold til curriculum vitæ herunder længden af studietiden, særligt på kandidatdelen.  
Derudover bedømmes ph.d.-projektet og tidplanen med henblik på originalitet, teori og metode, faglig relevans og gennemførlighed inden for bekendtgørelsens tidsramme på 36 måneder.  
 
I ansættelsen indgår der undervisningsforpligtelser.  
 
Ydermere opfordres ansøger til at gøre sig overvejelser om, hvordan projektet relaterer sig til øvrige forskningsaktiviteter på instituttet.