Ansøgningsprocedure

Hvis du har spørgsmål til det forskningsfaglige indhold til din ansøgning, så skal du henvende dig til kontaktpersonen i det relevante opslag. Men du kan også kontakt ph.d.-koordinatoren på instituttet.

 1. Husk ansøgningsfristerne for relevante stipendieopslag.

 2. Forbered projektbeskrivelsen. Husk, at projektbeskrivelsen skal være relateret til det opslåede stipendium. (Projektbeskrivelser, der ikke er det, kommer ikke i betragtning). Der er helt specifikke krav til projektbeskrivelsens omfang og indhold, fx er det meget vigtigt, at du laver en studieplan.
  Læs mere om projektbeskrivelsen.

 3. Forbered al relevant dokumentation. Vær sikker på at al information omkring din uddannelsesmæssige baggrund er dokumenteret korrekt.
  Se krav til dokumentation.

 4. Valg af vejleder. Din primære vejleder skal være professor eller lektor på Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet. Hvis du ikke allerede kender til en potentiel vejleder, kan du kontakte ph.d.-koordinatoren på det relevante institut og bede om råd til valg af vejleder. Se listen over ph.d.-koordinatorer. (Du behøver dog ikke at have nogen forhåndsaftale med en vejleder for at søge).

  For nogle kan det være relevant at have en bi-vejleder eller en ekstern vejleder, men dette skal du ikke søge om før efter indskrivning.

 5. Indsend ansøgningen. Alle ansøgninger skal indsendes via det elektroniske ansøgningssystem PeopleXS. Ansøgningsskemaet findes under de enkelte stipendieopslag. Bemærk venligst, at ansøgninger, der indsendes efter ansøgningsfristens udløb ikke vil komme i betragtning. (Det er muligt at søge om flere stipendier, men du skal naturligvis søge dem enkeltvis).

 6. Bedømmelsesprocedure. Efter ansøgningsfristens udløb, vil du blive orienteret af ph.d.-administrationen via det elektroniske ansøgningssystem om den videre proces. Bemærk, at så snart fristen er udløbet, vil al kommunikation om processen foregå via ph.d.-administrationen, dvs. at du fx ikke må kontakte bedømmelsesudvalget direkte.