07. november 2018

Novo Nordisk Fonden, kunsthistorisk forskning

Novo Nordisk Fonden har offentliggjort følgende opslag for ansøgningsrunden 2018/19 med ansøgningsfrist den 16. januar 2019 kl. 14.
For information in English on the Novo Nordisk Foundation Calls, deadlines and procedures at IKK, go to this website.

Ved at trykke på det enkelte virkemiddel kommer du til IKKs interne procesbeskrivelse for ansøgningen:

Vær opmærksom på, at ændringer kan forekomme, så tjek procesbeskrivelsen igen inden deadline. NB. For sent indkomne ansøgninger kan blive afvist.

Få mere information på fondens hjemmeside om ansøgningsrunderne her. Husk at følge anvisningerne i den tilhørende vejledning nøje.

Investigator Grant i kunsthistorisk forskning + projektstøtte (kun VIP-ansatte på IKK kan søge)

Fristen for at fremsende interessetilkendegivelse er mandag den 26. november
Hvis du ønsker at søge midler til et forskningsprojekt, skal du fremsende en interessetilkendegivelse samt dokumenter til brug for udregning af dit lønbudget. Kontakt mig gerne for et møde før fristen, hvor vi gennemgår processen, og hvad jeg kan hjælpe med.

Til ansøgningen skal du fremsende følgende dokumenter på ikk-forsk@hum.ku.dk:

 • En mail med:
  • En kort beskrivelse af projektet
  • Bemandingsplan (oversigt over alle deltagere og hvornår de skal starte, bruges til lønberegninger. Tidligste startdato er 1. juni 2019 upåagtet, hvad der står i opslaget, senere hvis der skal ansættes udenlandske forskere)
  • Et Ansættelses-CV per deltager på nær fastansatte lektorer/professorer på IKK (bruges til lønberegninger, perioder og timer/uge skal udfyldes for alle ansættelser)
  • Hvis relevant, angivelse af ønske om nedsat uv-forpligtelse til forskningsledelse (udgangspunktet er to semestre for fire år)

Du får dit lønbudget retur senest fredag den 7. december og herefter skal udarbejdes et driftsbudget for dine aktiviteter. Fristen for at sende det til mig er senest fredag den 14. december, hvor du skal fremsende følgende dokument til udregning af dit samlede budget:

 • Driftsudgifter (bruges til beregninger af udgifter til konferencedeltagelse, forskningsophold, konferenceafholdelse o.lign. Du kan hente god hjælp og finde eksempler mm. på Forskningsstøttens hjemmeside i KUnet, her værktøjskasse. Jeg beregner udgifterne, så du skal blot indsætte aktiviteter + tilhørende poster med tydelig angivelse af varighed og antal deltagere. Du kan evt. fremsende en plan i prosa med samme oplysninger, så udfylder jeg blanketten)

Efter dit lønbudget og driftsbudget er udregnet, lægger økonomicenterets medarbejder det ind i Novo Nordisk Fondens budgetskabelon, så du kan se, hvordan det skal tastes i ansøgningssystemet. Du kan forvente at få det retur omkring den 9. januar sammen med Letter of Commitment (gælder kun for Investigator Grant)

Mads Øvlisen postdoc-stipendier

Fristen for at søge husningstilsagn er mandag den 3. december kl. 12
Hvis du er postdoc-ansøger og skal ansættes på IKK, skal du søge om at få et husningstilsagn.

Til ansøgningen om husning skal du fremsende følgende dokumenter til ikk-forsk@hum.ku.dk:

 • Ansøgningskema til husningstilsagn
 • En kort projektbeskrivelse på max. 1 side (2400 anslag)
 • En tidsplan på max. 1/2 side i oversigtsformat 
 • Bemandingsplan (oversigt over hvornår du ønsker at starte, bruges til lønberegning. Tidligste startdato er 1. juni 2019 upåagtet, hvad der står i opslaget)
 • Ansættelses-CV (bruges til lønberegning. Perioder og timer/uge skal udfyldes for alle ansættelser i estimat, hvis du ikke har de præcise informationer)

Ansøgninger om husningstilsagn behandles herefter af ledelsen, hvorefter svar returneres af forskerstøttemedarbejder Tenna Lyhne Iversen, som igangsætter en dialog om dit ansøgningsbudget. 

Du får dit lønbudget retur senest fredag den 21. december, hvorefter du senest den 2. januar skal fremsende informationer vedr. dit driftsbudget. Du får information om, i hvilket format driftsbudgettet skal fremsendes, sammen med dit lønbudget. Du kan forvente at få dit samlede budget retur omkring den 11. januar sammen med et formelt husningstilsagn som skal vedlægges ansøgningen.

Mads Øvlisen ph.d.-stipendier med indskrivning på ph.d.-skolen og ansættelse på IKK

Fristen for at søge husningstilsagn er mandag den 3. december kl. 12
Hvis du er ph.d.-ansøger og skal ansættes på IKK, skal du søge om at få et husningstilsagn (ph.d.-ansøgere, der ikke skal ansættes på IKK, har en anden proces, se nedenfor). Ansøgere om en praksis-baseret ph.d. skal altid søge med ekstern ansættelse, se nedenfor.

Til ansøgningen skal du fremsende følgende dokumenter til ikk-forsk@hum.ku.dk:

 • Ansøgningskema til husningstilsagn
 • Projektbeskrivelse på ca. 1 side (2400 anslag).
 • En tidsplan på max. 1 side i oversigtsformat inkl. 1 linje prosa med angivelse af evt. vejlederønske og startdato - 1. september 2019 eller 1. februar 2020
 • Kopi af dit kandidatbevis eller tilsvarende formelle uddannelsespapirer
 • CV og eventuel publikationsliste
 • Ansættelses-CV i skabelon (bruges til beregning af dit lønbudget, så det er vigtigt at ansættelsesperioder og timer/uge er udfyldt, estimeret hvis nødvendigt - skal være i excel-format)

Ansøgninger om husningstilsagn behandles herefter af ledelsen, hvorefter svar returneres af forskerstøttemedarbejder Tenna Lyhne Iversen, som igangsætter en dialog om dit ansøgningsbudget og formidler dine dokumenter til Humanioras ph.d.-skole mhp. vurdering af dine muligheder for indskrivning. 

u får dit lønbudget retur senest fredag den 21. december, hvorefter du senest den 2. januar skal fremsende informationer vedr. dit driftsbudget. Du får information om, i hvilket format driftsbudgettet skal fremsendes, sammen med dit lønbudget. Du kan forvente at få dit samlede budget retur omkring den 11. januar sammen med et formelt husningstilsagn som skal vedlægges ansøgningen.

Mads Øvlisen ph.d.-stipendier med indskrivning på ph.d.-skolen og ekstern ansættelse (dvs. uden for IKK, typisk på museer el. via Kunstakademiet)


PRAKSISBASEREDE PHD-ANSØGERE SKAL SØGE VIA KUNSTAKADEMIET, se deres interne procesbeskrivelse her: Kunstakademiet - Praktisk Info (frist 15. november). Hvis relevant kan også søges med en anden institution uden for IKK.

Fristen for øvrige eksterne phd-ansøgere (dvs. med ekstern husning ved en anden institution end Kunstakademiet) for at søge tilkendegivelse om indskrivning, er fredag den 7. december kl. 12 efter følgende procedure:

Som ph.d.-ansøger med ansættelse et andet sted end på IKK, skal du søge om at få en tilkendegivelse om indskrivning på det Humanistiske Fakultets ph.d.-skole (ph.d.-ansøgere, der ønsker ansættelse på IKK, har en anden proces, se ovenfor).

I alle ansøgninger med ekstern ansættelse skal budgetteres med en studieafgift på 216.000 kr (72.000 kr/år) til varetagelse af uddannelsen. Heri vil være afsat et mindre beløb til rejser på 36.000 kr, der kan søges hos institutlederen, når projektet er i gang. 

Til ansøgningen skal du fremsende følgende dokumenter til Humanioras ph.d.-skole v. Anni Christensen på: nhj131@hum.ku.dk, cc. IKK på: ikk-forsk@hum.ku.dk

  • Projektbeskrivelse på ca. 1 side (2400 anslag).
  • En tidsplan på max. 1 side i oversigtsformat inkl. 1 linje prosa med angivelse af evt. vejlederønske og startdato - 1. september 2019 eller 1. februar 2020
  • Kopi af dit kandidatbevis eller tilsvarende formelle uddannelsespapirer
  • CV + eventuel publikationsliste