04. januar 2019

Ph.d-stipendier ved Tværkulturelle og Regionale Studier

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS), Det humanistiske fakultet, Københavns Universitet indkalder ansøgninger til to 3-årige ph.d.-stipendier med ansættelse pr. 1. september 2019 eller senere.

ToRS beskæftiger sig med sprog, kultur, religion og samfund, primært i verden uden for Vesteuropa og USA. Tværkulturelle kompetencer og viden om verdens mangfoldighed er af afgørende betydning i den globaliserede verden – politisk, økonomisk og kulturelt.

Yderligere information om instituttets forskningsprofil og ph.d-program kan fås hos professor og phd-koordinator Catharina Raudvere, e-mail: raudvere@hum.ku.dk eller relevant forsker inden for faget.

I bedømmelsen af ansøgers kvalifikationer til stipendierne indgår såvel ansøgers uddannelse som faglige forudsætninger i øvrigt, så som eksamenskvotient, specialekarakter, publicerede arbejder og/eller andre akademiske aktiviteter i henhold til curriculum vitæ herunder længden af studietiden, særligt på kandidatdelen.
Derudover bedømmes ph.d.-projektet og tidplanen med henblik på originalitet, teori og metode, faglig relevans og gennemførlighed inden for bekendtgørelsens tidsramme på 36 måneder.

Ydermere opfordres ansøger til at gøre sig overvejelser om, hvordan projektet relaterer sig til øvrige forskningsaktiviteter på instituttet.

Ansøgninger skal være ph.d.-administrationen i hænde senest den 25. februar 2019 kl. 23.59 via det elektroniske ansøgningssystem.