28. januar 2019

Ph.d.-stipendier ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet indkalder ansøgninger til to 3-årige ph.d.-stipendier med ansættelse pr. 1. september 2019 eller senere.

Læs mere om instituttet og om instituttets forskningsområder

Yderligere information om instituttets forskningsprofil og ph.d.-program kan fås hos ph.d.-koordinator og lektor Janus Spindler Møller, e-mail: janus@hum.ku.dk  

I bedømmelsen af ansøgers kvalifikationer til stipendierne indgår såvel ansøgers uddannelse som faglige forudsætninger i øvrigt, så som eksamenskvotient, specialekarakter, publicerede arbejder og/eller andre akademiske aktiviteter i henhold til curriculum vitæ herunder længden af studietiden, særligt på kandidatdelen.

Derudover bedømmes ph.d.-projektet og tidplanen med henblik på originalitet, teori og metode, faglig relevans og gennemførlighed inden for bekendtgørelsens tidsramme på 36 måneder.

Ydermere opfordres ansøger til at gøre sig overvejelser om, hvordan projektet relaterer sig til øvrige forskningsaktiviteter på instituttet.

Ansøgninger skal være ph.d.-administrationen i hænde senest den 25. februar 2019 kl. 23.59 CET via det elektroniske ansøgningssystem. 

Læs det fulde opslag og søg stillingen her.