15. januar 2020

Prækvalificeringsforløb til Ph.d.-rådets stipendier inden for uddannelsesforskning 2019

Konsortiet for Pædagogik og Velfærdsprofessionelt Samarbejde

Konsortiet for Pædagogik og Velfærdsprofessionelt Arbejde indkalder hermed ansøgninger til et prækvalificeringsforløb, der har til hensigt at udvælge et antal ansøgninger til at søge ph.d.-stipendier opslået under Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning (http://www.au.dk/forskudd/uddforsk/forside/). Konsortiet består af Københavns Universitet og Københavns Professionshøjskole.

Fristen for indlevering af ansøgninger til konsortiet er tirsdag d. 10. marts 2020. Ph.d.-projekterne skal have fokus på praksisrelevant forskning i den danske folkeskole med henblik på at forbedre udbyttet for alle elever.

Ansøgeres projektforslag kan fokusere på et eller flere af følgende temaer:

  • Sociale og kulturelle aspekter ved pædagogisk arbejde i velfærdsprofessioner
  • Strukturelle forholds betydning for pædagogiske processer
  • Unge og udsathed
  • Special- og socialpædagogiske aspekter ved pædagogisk arbejde
  • Normaliseringsprocesser

Projektet skal have fokus på pædagogik og velfærdsprofessionelt arbejde, jf. beskrivelsen af konsortiets områder på konsortiets hjemmeside: https://hum.ku.dk/samarbejde/konsortiet-pva/

Ud over de formelle krav til projektbeskrivelsen, vægtes følgende i en ansøgning til Konsortiet for Pædagogik og Velfærdsprofessionelt Arbejde:

  • Grundige og fyldestgørende etiske overvejelser i forbindelse med projektet specielt med henblik på konsekvenserne for de konkret involverede.
  • En tids- og aktivitetsplan for projektet med angivelse af milepæle og succeskriterier, herunder deltagelse i konferencer og studieophold.
  • En grundig begrundelse for, hvordan udlandsopholdet integreres i det overordnede projekt.
  • En plan for videnomsætning gennem uddannelse, formidling og udviklingsaktiviteter for forskning og praksis. Planen skal indeholde en forklaring på, hvordan den viden, der skabes i projektet, kommer folkeskolens praksis til gode.

Se herudover Ph.d.-rådets opslag og ansøgningsvejledning: http://www.au.dk/forskudd/uddforsk/forside/