Overvejer du at blive ph.d.-studerende

Helt overordnet er ph.d.-uddannelsen en treårig forskeruddannelse, som du kan søge optagelse på efter endt kandidatuddannelse. Ph.d.-uddannelsen foregår ved fakultetets ph.d.-skole, i faglige forskningsmiljøer ved fakultetets institutter og under supervision af en faglig vejleder på lektor- eller professorniveau. Ph.d.-uddannelsen afsluttes med en ph.d.-afhandling og et offentligt forsvar. Ph.d.-graden tildeles af Det Humanistiske Fakultet.

Vær opmærksom på, at indskrivning og ansættelse ikke er det samme. Indskrivningen sker i forbindelse med, at du bliver optaget på ph.d.-uddannelsen, men du får løn i kraft af din ansættelse og ikke din indskrivning. Det vil sige, du er indskrevet som ph.d.-studerende og ansat som ph.d.-stipendiat.

Hvad er en ph.d.-uddannelse

Uddannelsen er først og fremmest en træning i at blive en god forsker. Som ph.d.-studerende skal du gennemføre et selvstændigt videnskabeligt projekt, der munder ud i en skriftlig afhandling samt et offentligt forsvar af dit ph.d.-projekt. Men undervisning og formidling samt ophold på udenlandske forskningsinstitutioner spiller også en vigtig rolle i uddannelsen. Uddannelsesforløbet gennemføres i henhold til den gældende ph.d.-bekendtgørelse.

Læs  om ph.d.-uddannelsens opbygning.

Hvad vil det sige at være ansat som ph.d.-stipendiat

Du kan blive ansat på flere forskellige måder: pba. et stillingsopslag, en bevilling eller som eksternt ansat i en offentlig eller privat virksomhed.

Læs om, hvad det indebærer at være ansat som ph.d.-stipendiat.

På Dansk Magisterforenings hjemmeside kan du se løn for ph.d.-stipendiater.