Hvad vil det sige at være ansat som ph.d.-stipendiat

Ph.d.-uddannelsen er i Danmark en betalingsuddannelse, og du er ikke SU-berettiget. Det er derfor vigtigt, at du finder finansiering til din løn. Som ph.d.-stipendiat vil du få en tidsbegrænset ansættelse på 36 måneder, og du kan være ansat på følgende måder:

  • Det Humanistiske Fakultet på baggrund af et stillingsopslag eller en bevilling
  • Eksternt som ansat i en offentlig eller privat virksomhed

Ansættelsen som ph.d.-stipendiat ophører i det øjeblik, du afleverer din ph.d.-afhandling til bedømmelse eller senest efter 36 måneders ansættelse. Ansættelsen kan efter ansøgning forlænges i tilfælde af retsbaseret orlov, dvs. barsels- og adoptionsorlov. Desuden kan der ligeledes ansøges om forlængelse af ansættelsen ved længerevarende sygdom og værnepligtstjeneste. Vær dog opmærksom på, at ansættelsen IKKE nødvendigvis følger indskrivningen som ph.d.-studerende.

Ansættelse på Det Humanistiske Fakultet

Ansættelse som ph.d.-stipendiat ved Det Humanistiske Fakultet sker i henhold til overenskomstaftale mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Ansættelse som ph.d.-stipendiat indebærer i følge overenskomsten, at ph.d.-stipendiater har pligt til - uden yderligere løn - at udføre pålagte arbejdsopgaver i et omfang, der ved ansættelse i 3 år svarer til i alt 840 arbejdstimer.

Som ansat ph.d.-stipendiat vil du blive indplaceret i overenskomstens basislønforløb i forhold til anciennitet. Basislønnen for ph.d.-stipendiater på løntrin 4 (dvs. i begyndelsen af ph.d.-forløbet) udgør i marts 2016 i henhold til den seneste overenskomst 24.287 DKK pr. måned. Det ikke-pensionsgivende tillæg for alle ph.d.-stipendiater udgør 1.269 DKK pr måned. Derudover kan der lokalt aftales tillæg i henhold til bestemmelserne i overenskomsten. Ansættelsesmyndigheden indbetaler et samlet pensionsbidrag på 17,1 pct., hvoraf 1/3 anses for den ansattes eget bidrag. I Protokollat om ph.d.-stipendiater kan du læse nærmere.

Ekstern ansættelse

Hvis du er eksternt ansat, bestemmes vilkårene af dit ansættelsessted. Eksempelvis kan du blive ansat i forhold til gældende overenskomst for akademikere ansat i enten staten, regioner eller kommuner. Du kan også blive ansat på en individuel kontrakt i en privat virksomhed eller organisation. Ph.d.-skolen, instituttet og din arbejdsplads vil dog altid udarbejde en samarbejdsaftale for at sikre, at der er klare rammer omkring samarbejdet om din forskeruddannelse.