Efter ph.d.-uddannelsen

Som ph.d.-dimittend har du en helt særlig profil, der gør dig i stand til at anvende dine specifikke forskningskompetencer. Dette kan bruges inden for højt specialiseret forskning, men også i forhold til bredere generalistfunktioner, der kræver et stort overblik og evne til at håndtere komplekse problemstillinger i en mere praksis-orienteret sammenhæng.

Som højttrænede specialister, der er i stand til at løse komplekse problemstillinger og gennemføre længerevarende projekter, er vores ph.d.er værdsatte, uanset hvor de vælger at bevæge sig hen efter endt uddannelse.

Det Humanistiske Fakultet indsamler løbende statistik om ph.d.ers beskæftigelse efter endt uddannelse. Tal fra 2009-14 viser, at beskæftigelsesraten for ph.d.er, som har opnået deres grad ved ph.d.-skolen, er særdeles god. Blandt de ph.d.-uddannede fra humaniora i perioden er: 

• 91 %  ansat i den offentlige sektor
• 9 %  ansat i den private sektor.

Ph.d.-erne er ansat i stillinger spredt over jobmarkedet. Størstedelen er ansat i uddannelsessektoren, men ansættelser i andre sektorer er også udbredt. Vores færdiguddannede ph.d.-er har således job inden for den offentlige administration, i arkiver, på biblioteker og museer, og så arbejder de indenfor erhvervsservice, indenfor kultur og indenfor information og kommunikation.Generelt får ph.d.-erne en højere løn og et bedre match mellem deres job og uddannelse end KA-dimittenderne.

75 % af ph.d.-dimittenderne finder job inden for de første fire uger efter tildeling af ph.d.-graden og arbejdsløshedsraten for ph.d.-dimittenderne fra Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet er på blot 4,1 %.