Kontakt 

Ph.d.-skolen varetager administrationen af ph.d.-uddannelsen på Det Humanistiske Fakultet. Vi tilbyder assistance til dig, der overvejer at begynde på en ph.d.-uddannelse ved Det Humanistiske Fakultet. Du kan blandt andet få råd og vejledning om stipendietyper, samarbejde med private og offentlige virksomheder, erhvervs-ph.d.-ordningen, internationalisering af forskeruddannelsen, udlandsophold og kompetence- og karriereafklaring. Derudover kan vi rådgive dig om samarbejdsaftaler i forbindelse med henholdsvis double og joint degrees og samfinansierede ph.d.-projekter.

Endvidere varetager vi i samarbejde med ph.d.-skolelederen, ph.d.-udvalget og ph.d.-koordinatorerne tilrettelæggelsen og administrationen af ph.d.-skolens kurser samt øvrige arrangementer for fakultetets ph.d.-studerende.

Ph.d.-skolen

Ph.d.-skoleleder og prodekan for forskning og impact
Dorthe Gert Simonsen,

For generelle spørgsmål vedrørende ph.d.-skolens aktiviteter kontakt venligst:

Mail: phd@hrsc.ku.dk
Tlf: (+45) 35 32 40 04

Ph.d.-administrationen

Ph.d.-administrationen håndterer rekruttering via institutstipendier, ph.d.-skolens kursus/konferenceaktiviteter (optag, evaluering, kursusbevis, booking af rejser og hotel, samt aflønning) og studie- og personalesager for indskrevne ph.d.-studerende.

Ph.d.-administrationen håndterer ligeledes sekretariatsbetjening af ph.d.-skoleleder, ph.d.-udvalg og ph.d.-koordinatorer og henvendelser omkring ph.d.-skolens kursusaktiviteter (ansøgning, godkendelse af ECTS og budget samt annoncering), samt ph.d.-vejlederuddannelse, ph.d.-mentorprogrammet og karrierearrangementer.

For generelle henvendelser vedrørende ph.d.-administrationens aktiviteter, kontakt venligst:

Ph.d. – HR Søndre City
Njalsgade 76, bygning 4B-1 og 5C-1
Mail: phd@hrsc.ku.dk.
Tlf: (+45) 35 32 40 04
Se også HR Søndre City.