Kontakt – Københavns Universitet

Ph.d. > Kontakt

Kontakt 

Ph.d.-skolen varetager administrationen af ph.d.-uddannelsen på Det Humanistiske Fakultet. Vi tilbyder assistance til dig, der overvejer at begynde på en ph.d.-uddannelse ved Det Humanistiske Fakultet. Du kan blandt andet få råd og vejledning om stipendietyper, samarbejde med private og offentlige virksomheder, erhvervs-ph.d.-ordningen, internationalisering af forskeruddannelsen, udlandsophold og kompetence- og karriereafklaring. Derudover kan vi rådgive dig om samarbejdsaftaler i forbindelse med henholdsvis double og joint degrees og samfinansierede ph.d.-projekter.

Endvidere varetager vi i samarbejde med ph.d.-skolelederen, ph.d.-udvalget og ph.d.-koordinatorerne tilrettelæggelsen og administrationen af ph.d.-skolens kurser samt øvrige arrangementer for fakultetets ph.d.-studerende.

Rent administrativt er ph.d.-skolens administration fra 1. juni 2017 inddelt i to afdelinger: Ph.d.-skolen på Det Humanistiske Fakultet og Ph.d.-administrationen under HR Søndre City. Sidstnævnte betjener Det Humanistiske Fakultet, Det Juridiske Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Det Teologiske Fakultet.

Ph.d.-skolen

Ph.d.-skolen håndterer sekretariatsbetjening af ph.d.-udvalget og ph.d.-koordinatorerne, ph.d.-skolens kursusaktiviteter (ansøgning, godkendelse af ECTS og budget samt annoncering) og rekruttering via eksterne midler og samarbejdsaftaler.

Ph.d.-skoleleder og prodekan for omverdensrelationer
Julie Sommerlund
Karen Blixens Plads 8, bygning 15b, 1. sal, kontor nummer 14 (15b.1.14)
Mail: Sommerlund@hum.ku.dk
Tlf.: (+45) +45 51 70 01 36.

For generelle spørgsmål vedrørende ph.d.-skolens aktiviteter skriv venligst til: phd@hrsc.ku.dk

Samarbejdsaftaler omkring eksternt og samfinansierede ph.d.-projekter, ErhvervsPhD-ordningen samt double og joint degrees:

AC-Fuldmægtig 
Anni Christensen
Lokale 15b.1.21
Mail: nhj131@hum.ku.dk 
Tlf. (+45) 35 33 40 31
Træffes hver tirsdag fra kl. 10-12 i lokale 14.0.37 (lige bag ved receptionen)

Ph.d.-administrationen

Ph.d.-administrationen håndterer rekruttering via institutstipendier, ph.d.-skolens kursus/konferenceaktiviteter (optag, evaluering, kursusbevis, booking af rejser og hotel, samt aflønning) og studie- og personalesager for indskrevne ph.d.-studerende.

Ph.d.-administrationen håndterer ligeledes sekretariatsbetjening af ph.d.-skoleleder, ph.d.-udvalg og ph.d.-koordinatorer og henvendelser omkring ph.d.-skolens kursusaktiviteter (ansøgning, godkendelse af ECTS og budget samt annoncering), samt ph.d.-vejlederuddannelse, ph.d.-mentorprogrammet og karrierearrangementer.

For generelle henvendelser vedrørende ph.d.-administrationens aktiviteter, skriv venligst til phd@hrsc.ku.dk

Se også HR Søndre City.

Besøgsadressen er: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K.

Stipendieopslag, indskrivning og nyansættelser, særlige forhold for internationale ph.d.-studerende samt ph.d.-kursusaktivitet: optag, evaluering, kursusbevis, booking af rejser og hotel, samt aflønning:

Kontorfuldmægtig
Maja Erlund
Lokale 08.0.17
Mail: me@hrsc.ku.dk
Tlf. (+45) 35 33 42 24

Studie- og personalesager for indskrevne ph.d.-studerende, ekstern kursus- og konferencedeltagelse, samt indlevering af afhandlinger til bedømmelse:

Kontorfuldmægtig
Christina Nimb
Lokale: 08-0-21
Mail: cnimb@hrsc.ku.dk
Tlf. (+45) 35 33 42 27

Kontorfuldmægtig
Toke Nordbo
Lokale: 08-0-23
Mail: tno@hrsc.ku.dk
Tlf. (+45) 51 29 85 53