Ph.d.-skolens kurser

Ph.d.-skolen ved Det Humanistiske Fakultet tilbyder hvert år en række kurser. Disse er opdelt i 1) obligatoriske, introduktionskurser (såsom et kursus i forskningsintegritet), 2) generiske kurser, der giver overførbare færdigheder (fx didaktik, medietræning eller akademisk skrivning på engelsk) og 3) tematiske kurser.

Tematiske kurser er valgfrie og giver træning i specifikke emner, teorier, metoder og analytiske tilgange inden for og på tværs af disciplinære forskningsfelter. Nogle af disse er tilbagevendende tematiske kurser, som udgør grundstrukturen i fakultetets ph.d.-uddannelse. Andre tematiske kurser, der udbydes ad hoc af ph.d.-skolen, stammer fra forskningsklynger, kollektive forskningsprojekter og individuelle forskere på institutterne.

Alle kurser er åbne for tilmelding cirka 6 måneder før kursusstart.