Om ph.d.-skolen på Det Humanistiske Fakultet

Ph.d.-skolen tilbyder international forskeruddannelse på højeste faglige niveau. Uddannelsen dækker en bred vifte af forskningsfelter inden for humaniora, og ph.d.-skolen samarbejder med forskningsmiljøer inden for mange videnskabelige og akademiske felter, både nationalt og internationalt. Desuden samarbejder vi med eksterne parter fra det private erhvervsliv, offentlige virksomheder og organisationer.

Ph.d.-skolen tilbyder vejledning, ph.d.-kurser med nationale og internationale undervisere, samt muligheder for internationalisering via udlandsophold og samarbejde med internationale forskningsmiljøer.

Fakultetets ph.d.er har god beskæftigelsesrate. Mange er ansat i uddannelsessektoren, men ansættelser i andre sektorer er også udbredt. Således har færdiguddannede ph.d.er arbejde inden for offentlig administration, i arkiver, på biblioteker og museer, i den private sektor, ngo’er og inden for kulturinstitutioner.


Ledelse

Ph.d.-skolen ledes af prodekan for forskning og impact Dorthe Gert Simonsen, der som ph.d.-skoleleder er ansvarlig for ph.d.-uddannelsen.

 Ph.d.-skolelederen understøttes af ph.d.-udvalget, hvor det videnskabelige personale og de ph.d.-studerende er ligeligt repræsenteret og af ph.d.-koordinatorerne.