Ph.d.-koordinatorer

På hvert institut er der udpeget en ph.d.-koordinator, som er kontaktperson for de ph.d.-studerende. Opgaverne for ph.d.-koordinatoren spænder vidt og varierer fra institut til institut, men kan blandt andet omfatte modtagelse af nye ph.d.-studerende, introduktion til instituttet, fremme af ph.d.-studerendes trivsel, forslag til kursusaktivitet, deltagelse i evalueringssamtaler, afholdelse af gruppeudviklingssamtaler (GRUS) etc.

Læs mere om ph.d.-koordinatorens arbejdsopgaver.

Ph.d.-koordinatorkredsen

Fakultetets ph.d.-koordinatorer, ph.d.-skoleleder og ph.d.-udvalgsformand mødes mindst en gang pr. semester i ph.d.-koordinatorkredsen: