Samarbejde – Københavns Universitet

Ph.d. > Samarbejde

Samarbejde

Ph.d.-skolen indgår i mange forskellige former for nationalt og internationalt samarbejde i netværk, konsortier og partnerskaber.  Vi samarbejder bl.a. omkring kurser, konferencer, workshops, gæste-ph.d.-studerende og dobbeltgrader m.v. Dette omfatter både samarbejde med partnere på andre universiteter, men også med offentlige og private virksomheder samt organisationer.

Samarbejde med virksomheder

Samarbejde om forskeruddannelsen forgår eksempelvis via ErhversPhD-projekter, hvor den ph.d.-studerende er indskrevet ved ph.d.-skolen og ansat i en virksomhed, hvor forskningsresultaterne fra projektet anvendes i virksomheden og derved skaber gode udviklingspotentialer og muligheder for vækst.

Udover at virksomheden får adgang til højtuddannet arbejdskraft og styrket sine relationer til nye og eksisterende samarbejdsparter på universitetet får din virksomhed adgang til:

  • Deltagelse i et forskningsprojekt, hvor processer og resultaterne vil kunne understøtte virksomhedens aktiviteter
  • Et internationalt forskningsnetværk på højeste niveau
  • Specialistviden inden for det pågældende felt

Faglig forankring

Den faglige forankring sker på institutterne i de forskellige forskningsmiljøer - og de forskellige former for samarbejde kan involvere såvel ph.d.-studerende og seniorforskere i større eller mindre grad.

Ph.d.-skolen faciliterer gerne kontakt til det relevante forskningsmiljø, men potentielle samarbejdsparter er også velkommen til at kontakte det relevante institut, via den lokale ph.d.-koordinator, for at høre nærmere om, hvilke muligheder der er for at etablere et samarbejde.

Samarbejdsmuligheder

Forskeruddannelse

Det er muligt at samarbejde med ph.d.-skolen som ekstern samarbejdspartner omkring et ph.d.-uddannelsesforløb. Dette kan, udover at styrke relationerne mellem erhvervslivet og universitetet, give mulighed for at løse konkrete forsknings- og udviklingsopgaver, der kan tilvejebringe ny viden og skabe mulighed for øget vækst.

Hvis du eller din virksomhed gerne vil samarbejde om en forskeruddannelse, så skal du kontakte enten ph.d.-skolen eller den fagrelevante ph.d.-koordinator.

Kurser og konferencer

Det er ligeledes muligt at samarbejde med ph.d.-skolen omkring kurser og konferencer som ekstern samarbejdspartner. Hvis I derfor har nogle gode idéer til dette, så kontakt enten ph.d.-skolen eller den fagrelevante ph.d.-koordinator.

Vi har internationale gæsteforelæsere på vores ph.d.-kurser, mange besøgende internationale ph.d.-studerende, som deltager på kurserne, og så har vi mange internationale ph.d.-studerende indskrevet på fakultetet. Derudover afholder vi kurser med samarbejdspartnere på deres institutioner i udlandet og arrangerer ofte også selv kurser, seminarer og workshops i udlandet. De fleste kurser, seminarer og lignende afholdes derfor på engelsk.

Mentorsamarbejde

Som ekstern samarbejdspartner er det nu muligt at bidrage med viden om de kompetencer en humanistisk ph.d.-grad giver i forhold til en karriere uden for universitetet. Københavns Universitet har nemlig iværksat et ph.d.-mentorprogram, hvor man som ph.d.-studerende kan få sin egen mentor, der har en karriere i en privat eller offentlig virksomhed, ngo eller lignende. Mentorerne bliver koblet med hver sin ph.d.-studerende på baggrund af ansøgning og CV.

Hvis du har lyst til at bidrage som mentor til næste runde af programmet, så skriv gerne til phd@adm.ku.dk hurtigst muligt. Der er ansøgningsfrist den 1. juni 2018.

Læs mere om ph.d.-mentorprogrammet.