Samarbejde

Ph.d.-skolen indgår i mange forskellige former for nationalt og internationalt samarbejde i netværk, konsortier og partnerskaber.  Vi samarbejder bl.a. omkring kurser, konferencer, workshops, gæste-ph.d.-studerende og dobbeltgrader m.v. Dette omfatter både samarbejde med partnere på andre universiteter, men også med offentlige og private virksomheder samt organisationer.

Samarbejde med virksomheder

Samarbejde om forskeruddannelsen foregår eksempelvis via erhvervs-ph.d.-projekter, hvor den ph.d.-studerende er indskrevet ved ph.d.-skolen og ansat i en virksomhed, hvor forskningsresultaterne fra projektet anvendes i virksomheden og derved skaber gode udviklingspotentialer og muligheder for vækst.

Udover at virksomheden får adgang til højtuddannet arbejdskraft og styrket sine relationer til nye og eksisterende samarbejdsparter på universitetet får din virksomhed adgang til:

  • Deltagelse i et forskningsprojekt, hvor processer og resultaterne vil kunne understøtte virksomhedens aktiviteter
  • Et internationalt forskningsnetværk på højeste niveau
  • Specialistviden inden for det pågældende felt

Faglig forankring

Den faglige forankring sker på institutterne i de forskellige forskningsmiljøer - og de forskellige former for samarbejde kan involvere såvel ph.d.-studerende og seniorforskere i større eller mindre grad.

Ph.d.-skolen faciliterer gerne kontakt til det relevante forskningsmiljø, men potentielle samarbejdsparter er også velkommen til at kontakte det relevante institut, via den relevante ph.d.-koordinator, for at høre nærmere om, hvilke muligheder der er for at etablere et samarbejde.

Samarbejdsmuligheder