2. september 2015

Filosofi vil ændre vores syn på spastisk lammelse

Af Carsten Munk Hansen

Forskning

For Kristian Moltke Martiny, der forsker i habilitering af spastisk lammede, er filosofi ikke kun en teoretisk disciplin; forskningen giver kun mening for ham, hvis den giver mening for dem, der er berørt af spastisk lammelse. Derfor er den habiliteringsstrategi for spastisk lammede, som han står bag, udviklet i samarbejde med hjerneforskere, psykologer, terapeuter og ikke mindst de spastisk lammede selv. Og derfor har han været med til at udvikle – og har medvirket i – et teaterstykke og en dokumentarfilm, som skal vise os andre, hvad det vil sige at leve med sådan et handicap.

Den 7. oktober har dokumentarfilmen Naturens Uorden premiere i 55 danske biografer. Den handler om 27-årige Jacob Nossell, som er journalist og komiker – og født med en spastisk lammelse (cerebral parese), der betyder, at han ikke har kontrol over krop eller tale på samme måde som de fleste andre. I filmen forsøger Jacob Nossell at indkredse, hvad det vil sige at være normal, og om der overhovedet er plads til sådan en som ham i dagens samfund. Ud over at være en stærkt bevægende skildring af Jacob Nossells personlige kamp er filmen del af et ph.d.-projekt, som Kristian Moltke Martiny fra Center for Subjektivitetsforskning står bag.

- Det er vigtigt for mig, at de teorier, jeg arbejder med som forsker, også holder til et møde med den verden, jeg undersøger. Så når min forskning drejer sig om at forstå, hvad det vil sige at leve med spastisk lammelse, og i sidste ende skal hjælpe personer med spastisk lammelse, må den også inddrage alle de mennesker, der på en eller anden måde er berørt af spastisk lammelse for at få et helhedsbillede – det vil helt konkret sige de spastisk lammede selv, hjerneforskerne, terapeuter, de pårørende og psykologerne på det private Helene Elsass Center, som jeg har været tilknyttet, siger Kristian Moltke Martiny og fortsætter:

Ph.d. Kristian Moltke Martiny har lavet filmen ’Naturens uorden’ sammen med Jacob Nossell, som nogen måske vil kende fra Mads Brüggers film ’Det røde kapel’.

- Teaterstykket, Human Afvikling, og nu dokumentarfilmen er også en del af det forsøg på at nå hele vejen rundt om spastisk lammelse: En væsentlig del af at leve med spastisk lammelse er nemlig at blive mødt af omverdenens undrende blikke, fordi man skiller sig ud. Teaterstykket og filmen formidler råt for usødet, hvordan det er for Jacob Nossell at leve med en spastisk lammelse, og det kan være med til at nedbryde publikums fordomme og opfattelse af handicappet, men forhåbentlig også give spastisk lammede en oplevelse af at være med til at ændre den måde, de bliver set på.

Grænseoverskridende interventioner

Netop det sociale sammenstød mellem de spastisk lammedes egen subjektive opfattelse af deres situation og andre menneskers opfattelse af dem er noget, der interesserer Kristian Moltke Martiny forskningsmæssigt, og som har været et af udgangspunkterne for den habiliteringsstrategi, han har været med til at udvikle:

Kom til eksklusiv forpremiere på Naturens uorden 1/10 på KUA
Torsdag d den 1. oktober inviterer Kristian Moltke Martiny og Jacob Nossell alle interesserede humaniorastuderende og ansatte til forpremiere på filmen Naturens uorden i Festsalen på KUA2. Arrangementet begynder kl. 15 med en kort introduktion til filmen af Kristian Moltke Martiny. Efter filmen, der varer cirka 90 minutter, vil han og Jacob Nossell diskutere filmen og tage imod spørgsmål fra publikum.
Naturens uorden har premiere i 55 danske biografer den 7/10. Gå til tilmeldingssiden.

- Jeg arbejder med det, der inden for filosofien kaldes ’embodied cognition’, hvor bevidstheden ses som indlejret i kropslige og sociale handlinger, så derfor er det afgørende, hvordan de spastisk lammede selv oplever deres handicap og de muligheder og begrænsninger, det giver. Og hvordan de oplever, at andre opfatter dem og deres muligheder og begrænsninger. På baggrund af en lang række interviews med de spastisk lammede om deres situation har jeg været med til at udvikle en interventionsform, som går ud på, at de udfordres til at gøre ting, de ikke tror, de kan, og som andre heller ikke tror, de kan. Fx har vi haft en gruppe af sted for at lære at stå på ski, hvilket er meget grænseoverskridende for spastisk lammede, der har svært ved at kontrollere deres krop, fortæller Kristian Moltke Martiny.

- Men vi har haft utrolig gode resultater med det. Det virker simpelthen. De oplever, at de kan meget mere, end de troede. Så de begrænsninger, som de pålægger sig selv, og som vi pålægger dem med vores fordomme, kan godt udfordres og i mange tilfælde overvindes.