Samarbejde for kandidater og kandidatstuderende (Erhvervs- ph.d.)

Er du kandidatstuderende eller færdiguddannet, og har du en god idé til et ph.d.-projekt i samarbejde med en virksomhed, organisation eller lign.? Så kan det være, at en Erhvervs-ph.d. er noget for dig.

En Erhvervs-ph.d. er et samarbejde mellem et universitet, en virksomhed og en ph.d.-studerende. Den ph.d.-studerende er indskrevet på ph.d.-skolen og ansat i virksomheden. For at blive Erhvervs-ph.d. skal virksomheden søge Innovationsfonden om tilskud, og hvis  projektet bliver godkendt, vil du kunne indskrives som ph.d.-studerende. Læs mere om Erhvervs-ph.d.-ordningen på Innovationsfondens hjemmeside.

Der er naturligvis også muligheder for samarbejde om en forskeruddannelse med en virksomhed uden tilskud fra Innovationsfonden, men dette vil kræve fuld finansiering fra den pågældende virksomhed dvs. både din løn og studieafgiften (taxameter). 

Før der kan udarbejdes en ansøgning om et projekt, er det vigtigt, at du allerede har en god kontakt til en virksomhed. Det kan fx være i form af netværk, du allerede har etableret i løbet af din overbygning, måske via et projektorienteret forløb, speciale eller studiejob.

Er du pt. indskreven kandidatstuderende, så kontakt vejlederene på dit institut, og hør mere om mulighederne for samarbejde på kandidatuddannelsen, som måske på længere sigt kan føre til et samarbejde om en forskeruddannelse.

Er du derimod færdiguddannet kandidat, men ikke har forudgående kontakt til en virksomhed, så har ph.d.-skolen samlet nogle gode råd til, hvordan du netværker:

Virksomhedskontakt

Hvordan netværker du med virksomheder og organisationer, som du gerne vil samarbejde med? Hvilke redskaber skal du bruge, når du gerne vil netværke, og hvordan kontakter du virksomhederne? Hvordan fanger du virksomhedens interesse, og hvordan pitcher du din projekt idé?

Vi har spurgt 5 karriereeksperter og vejledere om netop dette:

Networking

Kontakt virksomheder

Hvad foretrækker virksomheder, og hvad fokuserer de på, når de hyrer samarbejdspartnere blandt studerende eller nye kandidater? Og hvad skal du være opmærksom på, når du kontakter en virksomhed, som du gerne vil arbejde for? Find svarene i punktopstillingen nedenfor.

 • Vælg en kontaktmetode, der passer til dig: mail, telefonopkald eller brug af dit netværk, fx din lærer, vejleder eller en anden underviser på universitetet.
 • Sørg at lave din research: Hvad er det, der interesserer dig ved virksomheden?
 • Vis, at du interesseret, engageret og brænder for sagen: Hvorfor kontakter du lige denne virksomhed og ikke en anden?
 • Vær bevidst om dine kompetencer: Beskriv dine kompetencer kort og præcist.
 • Vær bevidst om dine mål: Hvad vil du opnå?
 • Vær bevidst om din værdi: Hvad kan du bidrage med til virksomheden? Hvad er deres udfordringer? Hvordan kunne du løse deres problemer? Hvordan kan du hjælpe virksomheden?
 • Vær bevidst om dine begrænsninger: Hvad kan du ikke? Mangler du tekniske kompetencer?

’Pitch’ din idé

Hvordan præsenterer du dig selv på den mest effektive måde? Og hvordan pitcher du dine ideer til personer og virksomheder, du gerne vil arbejde for? Vi har spurgt fem karriereeksperter om hvordan man træner sin pitch:

Pitch

Deres råd lyder i korte træk:

 • At pitche handler om ’storytelling’ - fortæl en historie, andre kan forholde sig til.
 • Vær bevidst om, hvad du er god til.
 • Vis, at du er motiveret og fokusér på, hvad du vil opnå.
 • Vis, at du vil være en god investering, ved at fremlægge konkrete løsninger på udfordringer
 • Øv din pitch – og bliv ved med at øve!