Ansøgere med ekstern finansiering

Du kan løbende søge om indskrivning som ph.d.-studerende, hvis du har fået tilsagn om ekstern finansiering af dit ph.d.-projekt. Udover projektbeskrivelse, cv og eksamensdokumenter skal du fremsende dokumentation for at den eksterne bevilling dækker løn/forsøgelse og studieomkostninger i 3 år. 

Vil du ansættes på Det Humanistiske Fakultet med en ekstern bevilling, skal du også søge om ansættelse. Skal du derimod ansættes eksternt, skal der udarbejdes en samarbejdsaftale med instituttet, ph.d.-skolen og din arbejdsplads.

Uddannelsestakst ved indskrivning med ekstern finansiering

Det koster DKK 216.000 at blive indskrevet ved ph.d.-skolen. Uddannelsestaksten dækker over kurser, vejledning, bedømmelse, forsvar og mangfoldiggørelse af afhandlingen.

Forhåndstilsagn om indskrivning

Påtænker du at søge en ekstern bevilling, så skal du altid henvende dig til det relevante institut og høre om mulighederne for at få et husningstilsagn.

Er der krav om, at du skal vedlægge en forhåndsgodkendelse af indskrivning fra ph.d.-skolen, så skal du ligeledes først henvende dig til forskerstøttepersonen på det relevante institut med henblik på at få et husningstilsagn. Hvis instituttet giver tilsagn om husning og derved anbefaler, at du bliver indskrevet, så sender instituttet tilsagnet videre til ph.d.-skolen, som så tager stilling til ansøgningen om indskrivning.

Husk at være i god tid! Der er både tidskrævende sagsgange og ofte interne deadlines, som skal overholdes, så processen kan derfor vare op til 3 uger.